نکته‌های آموزشی

در این بخش، نکته‌های آموزشی و یادداشت‌هایی درباره‌ی دستور زبان آلمانی ارائه می‌شود.
این بخش به مرور زمان تکمیل و گسترش می‌یابد. گردآورنده و کوشنده‌ی این وبلاگ به انتقال و گردش آزاد اطلاعات و دانش باورمند است و در عین حال به تلاش‌های کسانی که آفرینش گر و مؤلف هستند ارج نهاده و حقوق معنوی آنان را محترم می‌شمارد و بر این اصل، هر کجا مطلبی را از جایی مستقیماً مورد استفاده قرار داده باشد حتماً منبع را ذکر کرده است.

صفحه این وبلاگ در فیسبوک: 

Keine Kommentare: