Montag, April 14, 2014

راه من بسوی آلمان ۵: در مطب Mein Weg nach Deutschland

نِوین - زن جوان تازه وارد به آلمان - با چالش‌های روزمره زندگی در آلمان روبرو شده و امورات خود را پیش می‌برد. 
در این قسمت او دچار کسالتی می‌شود و بایستی به پزشک مراجعه کند... 
این مجموعه توسط انستیتو گوته تهیه شده است و برای نوآموزان زبان آلمانی بسیار مناسب و پر از نکته‌های آموزشی می‌باشد. برای آشنایی با زندگی روزمره در آلمان و کارکرد سیستم زندگی آلمانی هم نکته‌های آموزنده‌ای دارد. 
هر قسمت از فیلم دارای تمرین‌ها و پرسش و پاسخ‌هایی هست که در زیر فیلم لینک آن گذاشته شده است. پس از دیدن فیلم حتما شروع به تمرین و خودآزمایی کنید. برای نوآموزان این یک گنج آموزشی است!پس از دیدن این قسمت در اینجا می‌توانید خودآزمایی کنید و به پرسش‌هایی که در رابطه با هر بخش از فیلم هستند، پاسخ دهید و خودتان را بیازمایید!
روی تصویر کلیک کنید!


 • راه من بسوی آلمان ۱ Mein Weg nach Deutschland
 • راه من بسوی آلمان ۲: در جستجوی کار Mein Weg nach Deutschland
 • راه من بسوی آلمان ۳: در محل کار Mein Weg nach Deutschland
 • راه من بسوی آلمان ۴: دوستان جدید Mein Weg nach Deutschland 
 • راه من بسوی آلمان ۵: در مطب Mein Weg nach Deutschland
 • راه من بسوی آلمان ۶: در جستجوی خانه Mein Weg nach Deutschland
 • راه من بسوی آلمان ۷: در راه و خیابان Mein Weg nach Deutschland
 • راه من بسوی آلمان ۸: قرارداد تلفن همراه Mein Weg nach Deutschland

 • صفحه این وبلاگ در فیسبوک: 

  Keine Kommentare: